Retail

Specificul prelucrărilor de date cu caracter personal ale companiilor care actionează în retail se datorează numarului mare de persoane vizate cât și activării prevalente în mediul online. Pe lângă temeiul legal contractual aferent activității de livrare de bunuri și servicii, consimțămantul persoanelor vizate este frecvent cel de-al doilea temei legal al prelucrării datelor personale, datorită activităților de marketing care susțin afacerea.

Astfel focalizarea pe drepturile persoanelor vizate este esențială, chiar dacă promovarea este externalizată, întrucât furnizorii din această zonă acționează ca și persoane împuternicite. Conform Regulamentului operatorul de date este primul responsabil de protecția datelor cu caracter personal.

Problematica acestui sector de activitate se referă la :

  • gestionarea în mod corespunzator prin masuri organizatorice a drepturilor persoanelor vizate
  • selecția persoanelor împuternicite care prelucreaza date în numele companiei
  • aplicațiile și mijloacele tehnice implicate în instrumentele de promovare
  • conformarea resurselor online la cerințele GDPR
  • securitatea mijloacelor de plată
  • oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil

Vrei sa stii cat esti de pregatit cu privire la cerintele Regulamentului 679/2016 ?

Am pregatit un chestionar de autoevaluare AICI!