POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SOCIETATII MEDICAL NET

site web si social media

MEDICAL NET

Adresa companie

CUI RO16975176, J40/19336/2004

Tel: + 40 788 500083

Email: gdpr@xdoc.ro

Premise

Aceasta politica de confidențialitate va informează cu privire la informațiile pe care le colectam de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru web si resursele social media pe care le controlam. In colectarea acestor informații, noi acționam in calitate de operator de date si, prin lege, suntem obligați sa va furnizam informații despre noi, despre datele pe care le colectam, motivul si modul in care folosim datele dvs. si despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.

Scopul acestui document este de a descrie cum colectam, utilizam si tratam datele dumneavoastră in momentul utilizării site-ului.

Va asiguram de faptul ca pentru noi confidențialitatea este valoroasa, angajând-ne sa respectam caracterul privat si securitatea informației furnizate de dumneavoastră atunci când utilizați site-ul.

Datele cu caracter personal se refera la orice informație care ne comunica ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dumneavoastră când interacționați cu resursele online pe care le controlam.

Conform Regulamentului nr. 679/2016 “date cu caracter personal“, definite la art. 4 alineatul 1, înseamnă orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Puteți consulta site-ul si fără dezvăluirea identității sau furnizării celei mai mici informații cu privire la datele dumneavoastră personale. Se pot obține însă informații in mod automat, la vizitarea site-ului, serverul web înregistrând in loguri date de comunicație precum adresa IP de unde accesați site-ul, linkurile accesate, dar acestea nu va pot identifica ca si individ in lipsa altor seturi de date.

MEDICAL NET nu va realiza corelarea cu alte date care sa permită identificarea dumneavoastră decât in situația in care site-ul este folosit in mod abuziv si exista riscul unei infracțiuni de natura cibernetica. Alte date personale vor fi prelucrate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastră : formulare de contact, conturi de utilizator create pe site. Acestea vor fi prelucrate având ca temei legal consimțământul dumneavoastră.

MEDICAL NET va pune la dispoziție mijloace tehnice corespunzătoare pentru exprimarea libera si informata a consimțământului dumneavoastră pentru fiecare set de date, pentru care va exprimați acordul de prelucrare.

Date personale prelucrate

In conformitate cu Art. 13 din Regulamentul 679/2016, prin prezenta va informam ca MEDICAL NET si in temeiul bazelor legale menționate in prezentul document, in funcție de fiecare categorie de date, societatea noastră in calitate de operator procesează datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:

 

Date personale Proces Temei legal Perioada de păstrare Terți
Date personale necesare comunicațiilor electronice stabilite intre terminalul dumneavoastră si resursele noastre: adresa IP, tip browser, tip terminal de acces, data si ora accesării resurselor, paginile vizitate, cookies Comunicații electronice Interes legitim 1 an Furnizori de servicii IT
Cookies – fișiere necesare comunicației electronice si îmbunătățirii experienței online a utilizatorilor Îmbunătățirea experienței utilizatorului Consimțământ – a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies

Variabil –

a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies

Furnizori de servicii IT
Cookies – fișiere necesare pentru măsurare si analiza resurse web Măsurarea performantelor conținutului in funcție de vizitele utilizatorilor pe diferite pagini Consimțământ – a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies

Variabil –

a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies

Furnizori de servicii IT
Cookies – fișiere necesare interacționării cu resursele online prin intermediul rețelelor sociale urmărirea comportamentului dvs. pe site  și corelarea acestor date cu cele aferente contului din rețeaua de socializare Consimțământ – a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies

Variabil –

a se consulta Informarea cu privire la fișierele de tip Cookies

Furnizori de servicii IT

Operatorii retelelor social media

Date de identificare dezvăluite prin intermediul formularelor de contact : nume, prenume, adresa email, număr de telefon, alte date pe care le dezvăluiți in detalii Folosirea mijloacelor de contact online Consimțământ Atâta timp cat va păstrați acordul Furnizori de servicii IT
Date conturi social media pe care le dețineți: imagini, identificatori de cont, alte informații pe care le publicați, opinii ( likes ) Interacțiunile pe care le efectuați cu resursele social media pe care le deținem

Consimțământ acordat rețelelor de socializare

Interes legitim

Atâta timp cat va păstrați acordul Furnizori de servicii IT
Date de identificare : nume prenume, adresa de email, adresa de livrare, produse achiziționate Achiziția de bunuri si servicii online ( shop web ) Contractual 5 ani

Autoritățile Statului

Furnizori de servicii contabilitate

Furnizori de servicii IT

Date financiare: nume prenume, cont iban Plata prin transfer bancar bunuri si servicii Contractual 5 ani

Autoritățile Statului

Furnizori de servicii contabilitate

Furnizori de servicii IT

Date financiare: nume prenume, sume plătite ( datele cardului bancar sunt prelucrate de furnizorii de servicii plăți online ) Plati online bunuri si servicii Contractual 5 ani

Furnizori servicii plăți online

Autoritățile Statului

Furnizori de servicii contabilitate

Furnizori de servicii IT

 

Date de contact : nume prenume, adresa email telefon

 

 

Comunicări cu privire la serviciile oferite, la obligațiile legale sau in interes legitim al operatorului

Interes legitim

Obligație legala

5 ani

Furnizori servicii IT

 

Toate datele colectate online Asigurarea securității informatice, prevenirea fraudelor

Interes legitim

Obligație legala

1 an

Furnizori servicii IT

Autoritățile Statului

 

Calitatea datelor procesate

Compania are in vedere in permanenta respectarea principiilor cu privire la calitatea datelor procesate, conform Art. 5 GDPR. Astfel date sunt prelucrate :

 • legal, echitabil și transparent față de persoana vizată
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal

Scopul colectării

Nu folosim datele dvs. personale decât in scopuri legitime de afaceri. Acestea includ:

 • furnizarea informațiilor solicitate si pentru a răspunde corespondentei primite de la dumneavoastră;
 • promovarea imaginii companiei
 • gestionarea relațiilor cu clienții. Este posibil sa va solicitam un feedback in legătura cu produsele si serviciile noastre si sa îl comunicam anumitor membri ai personalului nostru in vederea îmbunătățirii ofertelor.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale si responsabilităților sociale, conform legilor romane si internaționale.

Fiecare prelucrare de date cu caracter personal are un scop bine definit menționat in tabelul de mai sus.

 

Perioada in care se vor prelucra datele cu caracter personal:

Perioada de păstrare a datelor depinde de temeiul legal al procesării si de categoria de date procesate si este menționata in tabelul de mai sus. Ca si principiu general datele personale vor fi prelucrate pentru o perioada minima prevăzută de lege.

In cazul datelor personale ale căror temei legal este consimțământul dumneavoastră procesarea se poate efectua  atâta vreme cat va păstrați acordul, pe care l-ați semnat in prealabil in mod liber si informat, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

După ce expira perioada indicata, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse in conformitate cu politicile si procedurile interne.

Destinatarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților de stat abilitate legal, la cererea acestora in condițiile legii.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi comunicate altor entități comerciale( parteneri, companii din grup) ca si informații.

Parți terțe implicate in prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor mai sus menționate poate presupune implicarea altor entități care sa execute prin contract acțiuni care sa duca la îndeplinirea scopurilor menționate.

Prin procedura, selecția acestor furnizori implica si o faza de evaluare standardizata care evaluează gradul de pregătire si conformitate a activității furnizorului la cerințele GDPR.

Aceste entități sunt persoane împuternicite in sensul GDPR si operează datele dumneavoastră ținând cont de prevederile legale, dar si conform instrucțiunilor ale operatorului. Ele trebuie sa aplice cel puțin aceleași masuri tehnice, organizatorice si juridice ca si operatorul, precum si altele specifice activității lor.

Lista persoanelor împuternicite menționate in mod generic pe categorii de activități poate fi consultata printr-o simpla cerere fie către responsabilii desemnați cu protecția datelor, fie către adresele de contact menționate de companie. Operatorul are dreptul sa schimbe acești furnizori.

Masuri de securitate:

Operatorul si eventualele entități împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor vor stabili garanții tehnologice, fizice, administrative si procedurale, toate conform standardelor acceptate in domeniu, pentru a proteja si pentru a asigura confidențialitatea, integritatea si accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate.

Operatorul si entitățile împuternicite de operator vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal si vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), in conformitate cu instrucțiunile, politicile si legile aplicabile operatorului.

Operatorul se asigura ca angajații si colaboratorii proprii prelucrează aceste date respectând politica de confidențialitate impusa si toate procedurile interne implementate cu privire la Regulamentul European nr. 679/2016.

Transferul de date

Operatorul nu realizează transfer de date in afara Spațiului Economic European, pentru nicio operațiune cu privire la datele de mai sus. In cazul in care utilizarea unor soluții tehnice presupune stocarea si prelucrarea datelor înafara Spațiului Economic European, operatorul va tine cont si va analiza in prealabil temeiurile legale ale transferului de date. Prezenta nota de informare va fi actualizata in conformitate.   Masurile de siguranță cu privire la transferuri rămân valabile indiferent de situație.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

Regulamentul 679/2016 prevede următoarele drepturi pentru persoanele ale căror date sunt procesate:

 • dreptul de acces
 • dreptul de rectificare
 • dreptul la ștergerea datelor
 • dreptul la restricționarea prelucrării
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul la opoziție
 • dreptul de a retrage consimțământul in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări exclusive automate, inclusive crearea de profiluri in accepțiunea GDPR

Pentru toate prelucrările de date personale efectuate in baza unei obligații legale sau aferente contractului unui contract, refuzul de a furniza aceste date poate duce la încetarea relațiilor contractuale dintre parți.

Prelucrările efectuate in baza interesului legitim sunt necesare funcționarii in bune condiții a proceselor interne ale operatorului si sunt conforme cu politicile si procedurile interne, care constituie obligații aferente contractului de munca încheiat intre pârți. Toate prelucrările in interes legitim sunt detaliate si aprobate de conducerea organizației si asigura un echilibru intre necesitatea prelucrării si drepturile persoanei vizate. Pentru fiecare prelucrare efectuata in interes legitim puteți solicita consultarea documentației la cerere.

In funcție de temeiul legal al procesării datelor si al prevederilor legale impuse de legislația naționala sau europeana, unele din drepturile de mai sus nu se aplica.

Pentru prelucrările ale căror temei legal este consimțământul aveți dreptul de a cere încetarea acestora in orice moment fie prin mijloacele tehnice puse la dispoziție de resursele media ( dezabonare fluxuri de știri, selectare cookies, etc ) fie prin contactarea societății noastre prin mijloacele clasice puse la dispoziție ( email la gdpr@xdoc.ro sau la numărul de telefon 0788500083)

Operatorul nu are procese decizionale automatizate.

In toate cazurile se pot face solicitări cu privire la datele personale prelucrate, iar operatorul este obligat sa răspundă in termen de 30 de zile. Acest termen poate fi mai lung doar in mod absolut justificat in scris de către operator.

Drepturile dumneavoastră se pot exercita prin cerere fie către responsabilii desemnați cu protecția datelor cu caracter personal fie către adresele de contact menționate de companie.

De asemenea, aveți dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere a protecției datelor din Romania, in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legile aplicabile.

Instituția căreia puteți adresa pentru a depune o plângere este:

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, București

anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

 

+40.318.059.211

+40.318.059.212

 

 

 

Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: nu exista obligație legala si nu este desemnat

 

 

 

Politica de utilizare Cookie-uri și alte tehnologii similare

Site-ul https://implementaregdpr.ro utilizează cookie-uri.

Informațiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorilor mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul https://implementaregdpr.ro.

Utilizator este considerat orice persoana fizica care accesează site-ul mai sus menționat.

1.   Informații generale cookies

 Tehnologiile de tip cookie permit stocarea și accesarea de informații (de) pe echipamentul terminal sau dispozitivul unui utilizator și pot fi de tipul cookie, kit-uri de dezvoltare software (SDK), plugin-uri sau butoane social media, device/browser fingerprinting (”amprentarea” sau identificarea unică a dispozitivului/navigatorului web), pixeli etc.

Un cookie constituie un fișier text special, de mici dimensiuni, plasat pe dispozitivul unui utilizator de către site-urile web pe care persoana respectivă le vizitează. Cookie-ul este trimis de un domeniu internet/site unui navigator web sau browser (de ex. Microsoft Edge, Chrome, Firefox) și apoi trimis de navigator înapoi, de fiecare dată când site-ul respectiv este accesat. Fișierele text ale cookie-ului sunt formate din două părți (nume și valoare sau conținut) și sunt stocate pe calculatorul, tableta ori telefonul vizitatorului pentru o perioadă determinată de timp.

Fiecare cookie conține numere de identificare și data și ora la care a fost plasat în dispozitivul/navigatorul web prin intermediul căruia a fost accesat site-ul web. Acești identificatori cookie sunt considerați date cu caracter personal deoarece pot individualiza dispozitivele pe care au fost plasate cookie-urile și pe utilizatorii acestora.

Numerele de identificare ale cookie-urilor pot fi combinate cu alte date, personale și non-personale, precum adresa IP, alți identificatori online cum sunt identificatorii publicitari sau de utilizator, informații despre paginile și sub paginile accesate, informații despre browser, sistemul de operare, rezoluția ecranului, limba. Aceste combinații sunt folosite pentru a genera date cu caracter personal suplimentare despre utilizator, cum sunt, spre exemplu, datele socio-demografice (categorii de afinități-interese derivate din comportamentul online, categorii de vârstă, localizarea geografică).

De asemenea, datele despre utilizatori colectate de cookie-uri prin procese automate stau la baza creării de profiluri care sunt folosite pentru servirea de publicitate țintită comportamental.

Cookie-urile se încadrează în patru categorii generale: cookie-uri de sesiune, cookie-uri persistente (având la bază criteriul duratei de viață a acestora), cookie-uri proprii și provenind de la terți (având la bază criteriul originii sau provenienței lor).

Cookie-urile de sesiune salvează temporar în navigatorul web informații despre mișcările utilizatorului în interiorul site-ului sau date introduse de acesta. Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat odată cu închiderea navigatorului sau a ferestrei în care a fost accesat site-ul web.

Cookie-urile persistente rămân stocate în terminalul utilizatorului și după încheierea sesiunii curente de navigare pe site până la atingerea datei de expirare (în general pot avea o durată de viață de până la câțiva ani). Acest tip de cookie-uri rețin informații pentru vizitele ulterioare, cum ar fi preferințele de navigare sau setările vizitatorului, cu scopul de a îi oferi o experiență îmbunătățită de utilizare.

Cookie-urile ”first party” sunt plasate de site-ul web/domeniul internet accesat de utilizator.

Cookie-urile ”third party” (terțe) sunt plasate de un alt site web/domeniu internet decât cel accesat de utilizator, atunci când site-ul accesat conține și informații încorporate de la un site web terț.

2.   Cookie-urile utilizate pe site și scopurile prelucrării datelor personale

Utilizăm pe site-urile noastre trei categorii generale de cookie-uri prezentate mai sus. Acestea sunt grupate, de asemenea, și în categorii specifice în funcție de scopurile prelucrării datelor cu caracter personal.

Folosim cookie-uri provenind de la terți (numiți și ”Parteneri web”) cu care MEDICAL NET colaborează și care prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorului, în urma accesării de către utilizator a site-urilor noastre web și a plasării de tehnologii de tip cookie.

Printre terții cu care colaborăm se numără Google si Jetpack

MEDICAL NET recomandă consultarea politicilor terților cu privire la utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii similare de către aceștia înainte de a accepta acest tip de prelucrare de date.

Categoriile de cookie-uri utilizate pe site-ul nostru web în funcție de scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

2.1         Strict necesare

Aceste fișiere sunt strict necesare pentru funcționarea website-ului, inclusiv cele pentru salvarea/procesarea opțiunilor exprimate de dumneavoastră cu privire la tehnologii de tip cookie. Acestea nu necesită acordul dumneavoastră pentru plasare/accesare și nu pot fi dezactivate.

 

ID Domeniu Durata pastrare
cookielawinfo-checkbox-necessary implementaregdpr.ro 1 an
cookielawinfo-checkbox-non-necessary implementaregdpr.ro 1         an

2.2 Măsurare și analiză

Aceste fișiere ne permit să contorizăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța website-ului nostru. Acestea ne ajută să cunoaștem cele mai populare sau mai puțin populare pagini și să vedem cum se deplasează vizitatorii în cadrul website-ului. Dacă nu permiteți plasarea/accesarea acestor fișiere, nu vom ști când ați vizitat website-ul nostru și nu vom putea să-i monitorizăm performanța. Selectarea opțiunii generale Activ (DA) în coloana de Consimțământ pentru acest scop implică inclusiv acordul dvs. pentru plasare/accesare de informații, prin Tehnologii de tip Cookie, de către Partenerii care prelucrează date în temeiul Consimțământului, pentru care optați cu Activ (DA).

În mod separat, în cadrul Scopului «Măsurare și Analiză» există un Scop de prelucrare, Măsurarea performanței conținutului, pentru care procedura este similară celei descrise mai sus. Performanța și eficiența conținutului pe care îl vedeți sau cu care interacționați pot fi măsurate. Se poate stabili că mai multe dispozitive aparțin dvs. sau reședinței dvs. în sprijinul unuia sau mai multor scopuri. Dispozitivul dvs. poate fi deosebit de alte dispozitive pe baza informațiilor pe care le trimite automat, cum ar fi adresa IP sau tipul de browser.

 

ID Domeniu Durata de pastrare

Tk_or

The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack.

implementaregdpr.ro 5 ani

tk_r3d

JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience.

implementaregdpr.ro 3 zile

tk_lr

The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack.

implementaregdpr.ro 1 an

_ga

The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.

implementaregdpr.ro 2 ani

_gid

Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.

implementaregdpr.ro 1 zi

_gat_UA-162995048-1

A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.

implementaregdpr.ro 1         minut

2.3 Altele

 

ID Domeniu Durata pastrare
SGPBShowingLimitationDomain – to store if a pop-up message has been shown implementaregdpr.ro 1 zi

Cookie-urile provenind de la terți sunt utilizate în principal în scopuri de publicitate și marketing online, pentru măsurarea audiențelor, dar și pentru a oferi conținut încorporat în site.

3.   Temeiul legal al prelucrărilor bazate pe tehnologiile de tip cookie folosite de site

 Temeiul legal care stă la baza prelucrărilor de date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor strict necesare este interesul nostru legitim de a ne asigura că website-ul funcționează corespunzător.

Pentru celelalte tipuri de cookie-uri, categorizate în funcție de scopurile generale în care sunt prelucrate datele personale, temeiul legal este consimțământul utilizatorilor site-ul nostru, precum și, în unele cazuri, interesul legitim al unor Partenri, precizat în politicile de confidențialitate ale Partenerilor în cauză.

4.   Modul de gestionare a cookie-urilor și a consimțământului cu privire la utilizarea acestora

Cookie-urile utilizate pentru asigurarea transmiterii comunicațiilor prin intermediul internetului și cele necesare pentru oferirea de servicii solicitate de utilizatori pe site, cunoscute drept ”cookie-uri strict necesare”, sunt exceptate de la necesitatea obținerii consimțământului.

Cookie-urile care nu sunt strict necesare pot fi refuzate de utilizator înainte de a intra pe site, însă nu toate funcționalitățile sau conținutul site-ului vor fi disponibile, diminuând astfel considerabil experiența de utilizare.

Astfel, înainte de a accesa site-ul web, pe ecran va apărea fereastra de dialog de consimțământ ”Setari Cookies”, unde utilizatorul poate alege și activa categoriile de cookie-uri și Parteneriipentru care dorește să își acorde consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale.

Log-urile de acordare a consimțămintelor cu privire la utilizarea cookie-urilor sunt înregistrate în scopul dovedirii conformării cu cerințele Regulamentului (UE) 679/2016 (”GDPR”) privind protecția datelor cu caracter personal și sunt stocate pentru o perioadă de maxim 13 luni.

Aveți dreptul de a vă modifica opțiunile exprimate anterior și de a vă retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor prin intermediul tehnologiilor de tip cookie, fără ca legalitatea prelucrării până în momentul retragerii să fie afectată. Retragerea consimțământului se poate face oricând din ” Setari Cookies”, care poate fi accesat la subsolul paginii web făcând clic pe căsuța ce conține indicația ”Aici puteți modifica setările de Cookie”. Această căsuță poate fi prezentă și sub denumirea ”Cookie Settings”.

În mod alternativ, majoritatea browserelor oferă utilizatorului, prin intermediul setărilor, posibilitatea de a avea un oarecare control asupra cookie-urilor:

 • Edge

https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Informații detaliate despre cookie-uri și despre cum pot fi controlate puteți afla pe site-urile www.aboutcookies.org și www.allaboutcookies.org.

Terții utilizează tehnologiile de tip cookie pentru a colecta informații de la site-urile web pentru a furniza servicii de publicitate țintită/direcționată comportamental.

5.   Modul de exercitare a dreptului la opoziție în cazul prelucrărilor întemeiate pe Interesul Legitim

Puteți să vă exercitați dreptul la opoziție în ceea ce privește prelucrările de date bazate pe Interesul Legitim al unor Parteneri, în cazul în care considerați că interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs. prevalează asupra interesului unui astfel de Partener, prin accesarea politicii de confidențialitate a Partenerului în cauză (făcând clic pe linkul aferent acesteia în ”Centrul de Preferințe pentru Confidențialitate”) și transmiterea cererii dvs. direct Partenerului respectiv.

Puteți să vă exercitați dreptul la opoziție în ceea ce privește prelucrările de date bazate pe Interesul Legitim al MEDICAL NET, în cazul în care considerați că interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs. prevalează asupra intereselor și drepturilor noastre, prin transmiterea unui email în acest sens la adresa gdpr@xdoc.ro, în care să precizați și motivele pentru care vă opuneți activităților de prelucrare efectuate în temeiul interesului nostru legitim.

Puteți renunța la colectarea și utilizarea datelor pentru publicitatea țintită comportamental și folosind mecanismele de exercitare a acestei opțiuni la http://www.aboutads.info/choices și https://www.youronlinechoices.com/ro/.

6.   Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din fragmente de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecința, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pentru un anume site cat si pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt configurate sa evidențieze de acest fapt si in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse in cadrul procedurilor de ștergere/ scanare anti-virus/ anti-spyware.

In general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si ștergere automata după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

7.   Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasa si reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat sa se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informații intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate

Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browser-ului sa folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele in a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți in alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilității lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.