Medical si farma

Prelucrarea datelor medicale, atat de către cabinetele individuale cat si de catre unitatile spitalicesti, presupune abordarea corecta a categoriilor  de date sensibile si temeiurilor  legale cu privire la interesul public si interesul vital al persoanelor vizate.

Masurile de securitate si organizatorice atat a datelor in format digital cat si fizic, volumul de date, schimbul de date cu autoritatile, selectia furnizorilor, obligatiile de raportare de natura statistica, cerintele cu privire la arhivare a datelor constituie provocari serioase de abordare a domeniilor medical si farma.

Analizele de risc, analizele de evaluare a impactului aferente prelucrarii datelor, aderarea la un cod de conduita, desemnarea unui DPO sunt întrebari care necesită răspunsuri diferite de la caz la caz.

Prin natura sa, activitatea in domeniul medical presupune evaluarea:

  • necesitătii desemnarii unui DPO
  • eficientei masurilor de protectie a datelor digitale si fizice
  • procedurilor de abordare a breselor de securitate
  • notelor de informare si formularelor de consimtamant destinate persoanelor vizate
  • furnizorilor care au acces la datele sensibile
  • instruirii personalului
  • instrumentelor de marketing si fidelizare a persoanelor vizate
  • relatiei cu autoritatile

Vrei sa stii cat esti de pregatit cu privire la cerintele Regulamentului 679/2016 ?

Am pregatit un chestionar de autoevaluare AICI!