Toate companiile

office_all

Indiferent de sectorul de activitate, cu foarte rare exceptii, orice companie prelucreaza date cu caracter personal fie ca se refera la angajati, la asociati, la partenerii comerciali sau la prezenta in mediul online. Există un set minim si  comun de prelucrari de date cu caracter personal, cel putin din perspectiva obligatiilor din legislatia interna pe care o companie trebuie să le îndeplineasca.

Fiecare prelucrare de date trebuie documentata si tratata corespunzator. Pentru orice entitate care are calitate de operator sau persoana imputernicita ne asiguram de:

  • existenta unei inventarieri a datelor prelucrate
  • identificare corecta a temeiurilor legale ale prelucrarilor
  • existenta registrelor de prelucrate a datelor
  • existenta notelor de informare pentru  persoanele vizate
  • implementarea procedurilor cu privire la drepturile persoanelor vizate
  • gestionarea corecta a breselor de securitate
  • analiza corespunzatoare a contractelor cu partenerii comerciali
  • stabilirea calitatii de operator, operator asociat persoana imputernicita sau subimputernicita
  • existenta de masuri organizatorice si tehnice eficiente si adecvate gradului de risc

Vrei sa stii cat esti de pregatit cu privire la cerintele Regulamentului 679/2016 ?

Am pregatit un chestionar de autoevaluare AICI!