Toate companiile

Indiferent de sectorul de activitate, cu foarte rare excepții, orice companie prelucrează date cu caracter personal fie că se referă la angajați, la asociați, la partenerii comerciali sau la prezența în mediul online. Există un set minim și  comun de prelucrari de date cu caracter personal, cel puțin din perspectiva obligațiilor din legislația internă pe care o companie trebuie să le îndeplinească.

Fiecare prelucrare de date trebuie documentată și tratată corespunzator. Pentru orice entitate care are calitate de operator sau persoană împuternicită ne asiguram de:

existența unei inventarieri a datelor prelucrate

identificare corectă a temeiurilor legale ale prelucrarilor

existența registrelor de prelucrate a datelor

existența notelor de informare a persoanelor vizate

implementarea procedurilor cu privire la drepturile persoanelor vizate

gestionarea corectă a breselor de securitate

analiza corespunzatoare a contractelor cu partenerii comerciali

stabilirea calitații de operator, operator asociat persoană împuternicită sau subîmputernicită

existența de măsuri organizatorice și tehnice eficiente și adecvate gradului de risc

Vrei sa stii cat esti de pregatit cu privire la cerintele Regulamentului 679/2016 ?

Am pregatit un chestionar de autoevaluare AICI!