Hoteluri si restaurante

bar

Prin specificul activitatii hotelurile si restaurantele prelucreaza date cu caracter personal ale clientilor lor. Fie ca acestea sunt folosite pentru gestiunea afacerii, in scopuri de protejare a bunurilor, acces controlat, de marketing, existenta detaliilor cu privire la identitatea persoanelor, inclusiv numere de identificare naționala, care au regim special conform Legii 190/2018,  a detaliilor de plata presupun existența unui risc semnificativ de prelucrare. Folosirea de aplicatii software pentru dispozitivele mobile destinate fidelizarii a clientilor si accesului facil al persoanelor vizate la serviciile oferite si colectarea de către acestea de date suplimentare necesita analiza atenta si masuri speciale de conformare la prevederile Regulamentului.

Pentru acest tip de activitate ne indreptam atentia în mod special spre:

 • informarea corecta si consimtamantul  persoanelor vizate cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate
 • inventarierea tuturor aplicatiilor care prelucreaza date personale
 • identificarea corecta a temeiurilor legale GDPR
 • procesarea platilor aferente serviciilor prestate si masurilor organizatorice si tehnice care sa prevină furtul de identitate si platile neautorizate in numele clientilor
 • securizarea eficienta a serviciilor de comunicatii electronice oferite clientilor (acces la internet prin wifi)
 • activitatile de promovare si consimtamantul persoanelor vizate cu privire la aceste comunicari
 • masurile de securitate fizica implementate
 • politicile si procedurile cu privire la drepturile persoanelor vizate in calitatea lor de clienti
 • perioadele de pastrare a datelor care identifica clientii
 • transferurile de date intre companii din acelasi grup
 • partajarea datelor clientilor cu alte entitati comerciale