Medical și farma

Prelucrarea datelor medicale, atât de către cabinetele individuale cât și de către unitățile spitalicești, presupune abordarea corectă a categoriilor  de date sensibile și temeiurilor  legale cu privire la interesul public și interesul vital al persoanelor vizate.

Măsurile de securitate și organizatorice atât a datelor în format digital cât și fizic, volumul de date, schimbul de date cu autoritățile, selecția furnizorilor, obligațiile de raportare de natura statistică, cerințele cu privire la arhivare a datelor constituie provocări serioase de abordare a domeniilor medical și farma.

Analizele de risc, analizele de evaluare a impactului aferente prelucrarii datelor, aderarea la un cod de conduită, desemnarea unui DPO sunt întrebări care necesită răspunsuri diferite de la caz la caz.

Prin natura sa, activitatea în domeniul medical presupune evaluarea:

  • necesității desemnarii unui DPO
  • eficienței măsurilor de protecție a datelor digitale și fizice
  • procedurilor de abordare a breselor de securitate
  • notelor de informare și formularelor de consimțământ destinate persoanelor vizate
  • furnizorilor care au acces la datele sensibile
  • instruirii personalului
  • instrumentelor de marketing și fidelizare a persoanelor vizate
  • relației cu autoritățile

Vrei sa stii cat esti de pregatit cu privire la cerintele Regulamentului 679/2016 ?

Am pregatit un chestionar de autoevaluare AICI!